skdrexel

Parish Registration Form:

St. Katharine Drexel Parish
Attn: Parishioner Registration
2501 South Post Rd.
Weston, FL 33327

Monday thru Friday

EnglishEspañol

5:00 PM

6:45 PM

12:00 PM
EnglishEspañol

10:00  AM

6:45 PM

12:00 PM
Weekly Schedule
Translate »